Netwerken voor een nieuwe baan?

Netwerken om een baan te vinden
 
Veel vacatures worden 'via-via' vervuld. Door mensen die iemand kennen die weer iemand kent die... enz. enz. De meeste mensen worden een beetje kriebelig bij het woord 'netwerken' en denken meteen 'ik heb geen netwerk' en 'ik heb een hekel aan netwerken, dat doen alleen snelle jongens'. Maar denk eens aan de volgende punten:
 
  • Netwerken is niets meer dan: iemand die met iemand anders praat. Dat kan dus iedereen.
  • Mensen praten graag over zichzelf. Gebruik dat.
  • Belangrijke mensen praten nóg liever over zichzelf
  • Vragen staat vrij.
 
Netwerken kun je leren, en netwerken moet je vooral doen. 
 
Informatiegesprekken voeren
 
Een goede manier om te netwerken en te weten te komen wat voor banen er bij bedrijven zijn, is het voeren van informatiegesprekken. Het is een heel menselijke trek: 'mensen praten graag over zichzelf en hun werk'. De meeste mensen zullen dus bereid zijn het een en ander over zichzelf en wat ze doen te vertellen als je daarom vraagt. Ga op zoek naar bedrijven waar je graag zou willen werken.
 
Je wilt meer weten over de achtergronden van het bedrijf en wat zij belangrijk vinden bij het aannemen van nieuw personeel. Je mag daarbij best zeggen dat je je oriënteert op de arbeidsmarkt. Bij goede informatiegesprekken kan van het één het ander komen. Je gesprekspartner denkt wellicht: "Dat is een interessant iemand. Misschien kunnen we hem/haar wel gebruiken in ons bedrijf." Ga er niet van uit dat ieder informatiegesprek dat je voert direct iets op zal leveren. Maar misschien fungeert je gesprekspartner vroeg of laat als kruiwagen of kun je iets voor hem/haar betekenen (jij hebt tenslotte ook een netwerk). In ieder geval kan je door het gesprek op nieuwe ideeën worden gebracht. 
 
De vacaturebank steden3hoek is initiatiefnemer om vraag-aanbod beter op elkaar afgestemd te krijgen. Om dit te bereiken hebben wij samen met JBMW, bureau voor werving en selectie, een regionaal onderzoek opgezet, waarbij werkzoekenden op een laagdrempelige manier informatiegesprekken bij bedrijven van hun keuze kunnen voeren. Hiermee krijgt de baanzoeker een goed idee op welke wijze interessante bedrijven hun werving en selectieproces hebben geregeld.