HRM advies (2)
<<   Pagina 1 van 1    >>  

Katinka Wolters HR-advies

Over Katinka

Op de middelbare school had ik geen idee wat ik “wilde worden”. Gastvrijheid , faciliteren, dat paste wel bij mij, dus het werd de Hotelmanagement opleiding in Den Haag. Al snel kwam ik erachter dat deze keuze niet helemaal paste en besloot ik daarna de opleiding Personeelswerk aan de Sociale Academie in Amsterdam te gaan volgen. Uiteindelijk voor mij een prachtige combinatie: het commerciële en zakelijke van de Hotelschool met de meer inhoudelijke, mensgerichte opleiding van de Sociale Academie.
Mens en werk

De combinatie mens en werk heeft mij altijd gefascineerd en dat doet het nu nog! Hoe belangrijk is het werk niet in iemands leven en de organisatie ontleent haar bestaansrecht hoofdzakelijk uit haar medewerkers. Daar het optimale uit te halen, daar ligt mijn hart!
HR adviseur met pragmatische instelling

Ik ben een ervaren zelfstandige HR-adviseur met een pragmatische instelling. Mensen zien mij als een betrokken persoon die in staat is zelfstandig dingen te bedenken, uit te voeren en daarvoor ook de resultaat verantwoordelijkheid te nemen. Mijn inzet, op beleidsmatig-, adviserend -en uitvoerend niveau, is gericht op faciliteren van alles wat met personeelsinzet te maken heeft, dit te borgen en continue te verbeteren.

Diensten
De meerwaarde van mijn dienstverlening zit in een:
duidelijk veld van afspraken verbonden aan de dienstbetrekking (wetgeving, CAO, arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden);
eigentijds arbeidsvoorwaardenbeleid, passend voor de organisatie en concurrerend op de arbeidsmarkt;
goede personeelsregistratie, voor salarisadministratie, verzekeringen en kostenbeheersing;
doelmatige personeelsbezetting (kwantitatief, kwalitatief, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, ontslag);
arbobeleid, gericht op goede arbeidsomstandigheden en een actief verzuimbeleid;
passend beleid gericht op een continue ontwikkeling van organisatie en medewerkers (gesprekscyclus, opleiding en training);
effectieve en betrokken leiding (communicatie, coachend leiderschap);
kwalitatieve inhoudelijke medezeggenschap en interne communicatie;
kostenbeheersing van de factor arbeid (loonkosten, verzekeringen, subsidies, verzuim, verloop).
Ik ben als HR adviseur beschikbaar voor een aantal uur per week of maand voor lopende zaken, voor speciale projecten, diensten en ook als interimmer voor vervanging.

Ik kom graag met u in contact! Katinka Wolters

Oude Apeldoornseweg 41
7333 NR Apeldoorn

T: 06-14529048
E: hallo@katinka-hr-advies
I: www.katinka-hradvies.nl


Selbach HRM advies

Paul Selbach van Selbach HRM advies is al ruim vijftien jaar actief in het personeelswerk binnen grote organisaties in verschillende branches. Nadat hij in de eerste jaren vooral operationeel actief was, is hij zich gaandeweg ook gaan richten op het ontwikkelen van organisaties en hun medewerkers. Inmiddels heeft Paul ervaring in zowel de non-profitsector als het bedrijfsleven (o.a. commerciële dienstverlening, bank- en verzekeringswezen, ICT, Transport en Logistiek en Automotive). Hierdoor is hij breed inzetbaar in zijn vakgebied. Zijn ervaring wordt ondersteund door de verschillende opleidingen en trainingen. “Ik heb van oorsprong een financiële achtergrond. Gedurende de eerste jaren in het bedrijfsleven merkte ik dat personeelsmanagement beter aansloot bij mijn passie en persoonlijke ambities. Na mijn opleiding HBO Personeel en Arbeid heb ik verschillende specialistische opleidingen en trainingen gevolgd waaronder arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden”, vertelt Paul: “Ik merk dat mijn financiële kennis mij regelmatig helpt om beslissingen op personeel gebied financieel goed te onderbouwen. Dat is voor klanten heel prettig. Een investering moet immers altijd weer terugverdiend worden”.

Ondersteunen van bedrijven zonder personeelsadviseur
Paul helpt kleine en middelgrote bedrijven op een praktische en no-nonsense wijze bij het oplossen van personeelsvraagstukken. Dat kan gaan over een eenvoudige vraag over het opnemen van een afspraak in de arbeidsovereenkomst tot het uitwerken van een systeem van functioneren en beoordelen. “Ik merk dat organisaties zich graag richten op hun hoofdactiviteiten. De ondersteunende taken, zoals personeelszorg, blijven dan wat onderbelicht”, zegt Paul. “Dat neemt niet weg dat organisaties het wél belangrijk vinden. Een goed personeelsbeleid nu, voorkomt problemen in de toekomst”. Paul illustreert dat met een voorbeeld: Een bedrijf wilde afscheid nemen van een medewerker die niet goed functioneert. Uit het personeelsdossier was dit helaas niet op te maken. In het verleden waren er geen functioneringsgesprekken gevoerd. Het was de medewerker nooit duidelijk gemaakt dat zijn werkgever van hem verwacht dat hij bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Dit was aanleiding tot het invoeren van een praktische gesprekscyclus.

Wilt u meer weten? Bezoek dan de website, www.selbach-hrmadvies.nl, of neem telefonisch contact met hem op: 06 – 814 421 42

Selbach HRM advies
Interim management en beleidsontwikkeling

Achterberggaarde 3
7414 VG Deventer

T: 06-81442142
E: info@selbach-hrmadvies.nl
I: http://www.selbach-hrmadvies.nl

Aantal medewerkers: 1


<<   Pagina 1 van 1    >>  
 
Heeft u interesse in een samenwerking. Stuur ons dan een mail of meld u hier aan.