Overheid (4)
<<   Pagina 1 van 2    >>  

Denktank

Denktank zoekt werkzoekenden uit Zutphen

Zoek jij werk? Heb je ideeën of al plannen voor werk of loop je tegen allerlei regels en wetten aan die het voor jou moeilijk maken om een betaalde baan te krijgen? Kom bij de denktank en creëer je eigen werk!

Samen met andere werkzoekenden vorm je een ‘denktank’. Je bedenkt ideeën en die het vinden van werk eenvoudiger maken. Het kan ook gaan over regels en wetten die jou in de weg staan om aan het werk te gaan. Je kunt met de denktank ook een rol spelen in het creëren van werk. Welke ideeën heb je die je graag wilt realiseren? Welk advies heb jij voor Het Plein, het UWV of werkgevers?

Heb je interesse of vragen hierover? Stuur dan een mail naar ons en we nemen contact met je op. Of als je liever wil langs komen voor een kennismakingsgesprek met dan kan dat op 13 en 14 december van 10.00 tot 12.00 uur in het Pakhuis.

*De denktank wordt mogelijk gemaakt door Het Plein, UWV, gemeente Zutphen, werkgevers en onderwijs.

Lijmerij 23
7202 AZ Zutphen.


E: denktankzutphen@gmail.com


UWV

Wat is UWV?
UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Kerntaken
UWV beschikt over veel expertise, kennis en ervaring en heeft kerntaken op vier gebieden:

1. werk – we stimuleren en ondersteunen onze klanten om aan het aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. We werken hierbij nauw samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen we bij het vinden van personeel;
2. indicatiestelling – we beoordelen volgens eenduidige criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden;
3. uitkeren – we verzorgen snel en correct uitkeringen wanneer werken niet of niet direct mogelijk is;
4. gegevensbeheer – we zorgen ervoor dat de klant nog maar één keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeft te geven.

Visie en missie
Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil te maken voor mensen door werken te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen.

Werken aan perspectief
Wij bieden mensen nieuw perspectief om aan werk en maatschappij deel te nemen’. We plaatsen onze klanten centraal, we zijn in ze geïnteresseerd en we behandelen ze met respect.

‘Werk boven uitkering’ zijn we helder over onze beloften én verwachtingen.
We leveren soms zelfs onzichtbaar onze bijdrage in het domein van werk en inkomen.

We zijn trots op de resultaten die we samen met onze publieke en private partners behalen.


Samenwerken
Het stelsel van de sociale zekerheid kan alleen functioneren wanneer alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en op alle fronten samenwerken. We doen publiek wat moet en privaat wat kan. De naderende bezuinigingen maken verdere intensivering van de samenwerking met andere dienstverleners en partners extra noodzakelijk. En dat alles met maar een doel: effectiever worden voor onze klanten.

Maatschappelijk ondernemen
UWV opereert niet in een vacuüm, maar staat midden in de samenleving. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor ons directe bedrijfsresultaat, maar ook voor de gevolgen van ons handelen voor mens en milieu. Dat betekent dat we respectvol met mens en milieu omgaan. Als maatschappelijke onderneming hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldrol. Maar we willen ook Maatschappelijk Ondernemen. Dat past bovendien prima en logisch binnen de bedrijfsvoering en binnen de missie en visie van UWV: als maatschappelijk ondernemende organisatie draagt UWV bij aan het perspectief van zijn klanten, zijn eigen medewerkers en de samenleving.

Integriteit
Integriteit staat bij UWV hoog in het vaandel en vormt steeds meer een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. Alle burgers van Nederland moeten erop kunnen vertrouwen dat UWV verantwoordelijk en correct omgaat met de persoonlijke gegevens, die UWV nu eenmaal nodig heeft om zijn taken te kunnen uitvoeren. De mensen die bij UWV werken, mogen daarvan nooit en te nimmer misbruik maken. Alle externe en interne signalen over mogelijke misstanden en vermoedens van niet-integer handelen worden dan ook altijd serieus onderzocht.

Publiek verantwoorden
Over wat we doen en hoe we dat doen, leggen we verantwoording af. Bijvoorbeeld door openheid te geven over doelstellingen, resultaten en financiën. In de eerste plaats doen we dat aan onze opdrachtgever, de minister van SZW, en via deze aan de Staten-Generaal. Maar we willen ons ook verantwoorden tegenover onze klanten en onze stakeholders. De informatie uit onze viermaandelijkse verslagen en het jaarverslag ontsluiten we op toegankelijke wijze met behulp van facetnavigatie via onze verantwoordingssite. UWV heeft zich ook aangesloten bij de Handvestgroep Publiek Verantwoorden. In het Handvest geven wij samen met andere ZBO’s aan ons niet te willen beperken tot de wettelijke verplichtingen voor verantwoording aan het publiek. We gaan dus graag een stapje verder. Centraal staat dat we publiek verantwoorden beschouwen als een leerproces. We willen onszelf steeds verbeteren.

Chr. Geurtsweg 10, Postbus 73
7300 AB Apeldoorn


I: http://www.uwv.nl


<<   Pagina 1 van 2    >>  
 
Heeft u interesse in een samenwerking. Stuur ons dan een mail of meld u hier aan.